Bảng tra cứu mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công từ 01/7/2021

26/07/2021 15:15 PM

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng được quy định tại Nghị định 75/2021/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

(1) Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Ảnh chụp một phần Phụ lụ I: Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

(2) Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

(3) Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

(4) Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Lưu ý: Các chế độ nêu trên được thực hiện từ ngày 01/7/2021.

Bảng tra cứu mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,194

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn