File word 20 mẫu hồ sơ để nhận hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 68

08/07/2021 13:44 PM

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Nghị quyết 68/NQ-CP. Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định là 20 mẫu hồ sơ để các nhóm đối tượng thực hiện khai báo, đề nghị nhận hỗ trợ gửi tới các cơ quan có thẩm quyền sau đây:

File word 20 biểu mẫu

1. Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ của người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hữu trí, tử tuất.

2. Mẫu số 02: Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động

3. Mẫu số 03: Đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động

4. Mẫu số 04a: Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động

5.  Mẫu số 04b: Quyết định về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động

6. Mẫu số 05: Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

7. Mẫu số 06: Danh sách người lao động ngừng việc

8. Mẫu số 07: Đề nghị hỗ trợ của người lao động chất dứt hợp đồng lao động, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

9. Mẫu số 08a: Danh sách F0, F1 phải điều trị cách ly y tế.

10. Mẫu số 08b: Danh sách trẻ em thuộc diện F0, F1 được hỗ trợ

11. Mẫu số 08c: Danh sách F0, F1, trẻ em nhận hỗ trợ

12. Mẫu số 09: Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật đề nghị hỗ trợ

13. Mẫu số 10: Đề nghị hỗ trợ của người lao động là hướng dẫn viên du lịch.

14. Mẫu số 11: Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19

15. Mẫu số 12a: Đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động

16. Mẫu số 12b: Đề nghị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng vối người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động).

17. Mẫu số 12c: Đề nghị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng vối người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

18. Mẫu số 13a: Danh sách người lao động phải ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

19. Mẫu số 13b: Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng vối người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động).

20. Mẫu số 13c: Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất(áp dụng vối người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 186,818

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn