Khung giá nước sinh hoạt áp dụng từ ngày 05/8/2021

07/07/2021 09:50 AM

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2021 quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt áp dụng từ ngày 5/8/2021.

Theo đó, giá nước sạch sinh hoạt cao nhất là 18.000 đồng/m3 ở các đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 và 11.000 đồng/m3 ở khu vực nông thôn.

Cụ thể, khung giá nước sinh hoạt được quy định như sau:

Stt

Loại

Giá tối thiểu (đồng/m3)

Giá tối đa (đồng/m3)

1

Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1

3.500

18.000

2

Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5

3.000

15.000

3

Khu vực nông thôn

2.000

11.000

Lưu ý: Khung giá nước trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, áp dụng cho mức giá bán lẻ nước sạch bình quân do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Như vậy, khung giá nước sinh hoạt theo Thông tư này áp dụng từ này 05/8/2021 không có sự thay đổi so với khung giá nước sinh hoạt được quy định tại Thông tư 88/2012/TT-BTC.

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,296

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn