Từ 01/7/2021, nhiều văn bản về CMND/CCCD, cư trú hết hiệu lực

01/07/2021 14:40 PM

Từ ngày 01/7/2021 nhiều văn bản về CMND/CCCD, cư trú sẽ chính thức hết hiệu lực, cụ thể:

- Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dânNghị định 137/2015/NĐ-CP.

- Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2016/TT-BCA.

(Được thay thế bởi Thông tư 59/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP)

- Thông tư 11/2016/TT-BCA quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD;

- Thông tư 48/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BCA

(Được thay thế bởi Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân)

- Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

( Được thay thế bởi Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú)

- Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP.

 (Được thay thế bởi Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú do Bộ Công an ban hành)

- Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

(Được thay thế bởi Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành)

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,348

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn