TP.HCM: Hỗ trợ tiền ăn cho người đi cách ly tập trung

30/06/2021 11:02 AM

Đây là nội dung tại Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 về chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM: Hỗ trợ tiền ăn cho người đi cách ly tập trung

TP.HCM: Hỗ trợ tiền ăn cho người đi cách ly tập trung (Ảnh minh họa)

Theo đó, người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung thì:

Được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày trong thời gian phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung.

Ngoài ra, người tham gia công tác phòng, chống dịch thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 và các lực lượng trực tiếp khác tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 được hỗ trợ tiền ăn 120.000 đồng/người/ngày trong thời gian tham chống dịch.

Đây là những đối tượng không được hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết 16/NQ-CP.

Nội dung quy định về hỗ trợ tiền ăn tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND thay thế khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 về công tác phòng chóng dịch Covid-19 và cho chủ trương về một số chế độ để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

>> Xem thêm: 05 đối tượng được nhận tiền mặt do ảnh hưởng Covid-19 tại TP.HCM

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,313

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn