Bộ Tiêu chí chất lượng với xuất bản phẩm sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực TT&TT

09/06/2021 16:36 PM

Bộ TT&TT ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT kèm theo Quyết định 777/QĐ-BTTTT ngày 07/6/2021.

Bộ Tiêu chí chất lượng với xuất bản phẩm sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực TT&TT

Bộ Tiêu chí chất lượng với xuất bản phẩm sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực TT&TT (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn NSNN thuộc lĩnh vực TT&TT bao gồm:

*Tiêu chí chất lượng về bản thảo (bản mẫu in):

- Tiêu chí đề tài;

- Tiêu chí về biên tập, đọc duyệt bản thảo (bản mẫu in);

- Tiêu chí về thực hiện thủ tục xuất bản.

*Tiêu chí về quy cách, chất lượng in xuất bản phẩm:

- Khuôn khổ;

- Màu in;

- Giấy in ruột;

- Giấy in bìa;

- Riêng đối với xuất bản phẩm là bản đồ thì quy cách, chất lượng in được thực hiện theo quy định pháp luật về bản đồ.

*Tiêu chí chất lượng về phát hành xuất bản phẩm:

- Số lượng và địa chỉ nhận;

- Thời gian gửi xuất bản phẩm.

Xem chi tiết nội dung Bộ Tiêu chí chất lượng ban hành kèm theo Quyết định 777/QĐ-BTTTT, có hiệu lực từ ngày 07/6/2021.

Minh Châu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 605

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn