Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 11 thủ tục hành chính về lao động

11/05/2021 11:29 AM

Ngày 06/5/2021, Bộ LĐTB&XH ban hành Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 11 thủ tục hành chính về lao động (ảnh minh họa)

Theo đó, ban hành 03 thủ tục hành chính mới về lao động gồm:

Thủ tục hành chính cấp trung ương

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Ngoài ra, quyết định này còn sửa đổi bổ sung 08 thủ tục hành chính về lao động khác gồm:

Thủ tục hành chính cấp trung ương

- Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

- Cấp giấy phép lao cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Cấp lại giấy phép lao cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

- Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

- Cấp giấy phép lao cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Cấp lại giấy phép lao cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

- Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Xem chi tiết toàn bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH.

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,759

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn