Chính sách về tiền lương, BHXH cho NLĐ tại doanh nghiệp QP-AN

13/04/2021 11:13 AM

Chính phủ có Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, theo đó, NLĐ làm việc tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được áp dụng chế độ, chính sách sau:

Chính sách về tiền lương, BHXH cho NLĐ tại doanh nghiệp QP-AN (Ảnh minh họa)

- Tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan được tính phù hợp với quy định về chế độ, chính sách của pháp luật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, người lao động nếu bị thương hoặc bị chết mà đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét, xác nhận là người có công theo quy định của pháp luật về người có công; người lao động bị tai nạn lao động thì xét hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

- Nhà nước đảm bảo kinh phí trả lương, đóng bảo hiểm xã hội cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian chuẩn bị nghỉ hưu; thanh toán các khoản chi ra quân, xuất ngũ, phục viên, thôi việc theo chế độ hiện hành;

- Hỗ trợ trả lương cho số lượng người lao động tối thiểu cần phải duy trì để doanh nghiệp vận hành các dây chuyền sản xuất quốc phòng an ninh trong trường hợp tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí.

Nghị định 47/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,454

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn