Thẩm quyền tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

26/03/2021 16:21 PM

Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 19/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2021 quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Thẩm quyền tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thẩm quyền tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (Ảnh minh họa)

Theo đó, thẩm quyền tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp như sau:

- Hội giảng cấp cơ sở do các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức từ một đến hai lần trong khoảng thời gian hai kỳ Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ liên tiếp căn cứ nhu cầu và điều kiện của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ gồm: Hội giảng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức; Hội giảng cấp bộ do Bộ, ngành tổ chức.

- Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ được tổ chức từ một đến hai lần trong khoảng thời gian hai kỳ Hội giảng toàn quốc liên tiếp căn cứ nhu cầu và điều kiện của Bộ, ngành, địa phương;

- Hội giảng toàn quốc do Bộ LĐTB&XH (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) tổ chức định kỳ ba năm một lần.

Thông tư 19/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu thi hành từ ngày 10/3/2021.

Lê Ánh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,325

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn