Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ 01/5/2021

25/03/2021 08:11 AM

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/5/2021).

File word mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ 01/5/2021

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ 01/5/2021

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-1);

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một hành viên (Phụ lục I-2);

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3);

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4);

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục I-5).

Ngoài ra, ban hành kèm theo các mẫu Danh sách sau đây:

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6);

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7);

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8);

- Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9);

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,088

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn