Mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để khắc phục hậu quả hạn, mặn

08/03/2021 16:02 PM

Ngày 05/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 305/QĐ-TTg về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (NSTW) cho địa phương thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để khắc phục hậu quả hạn, mặn (Ảnh minh họa)

Theo đó, cơ chế hỗ trợ từ NSTW cho việc phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn, cụ thể như sau:

- Các địa phương thuộc các tỉnh khu vực miền núi, Tây Nguyên: NSTW hỗ trợ tối đa không vượt quá 70% mức thực chi để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

- Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại:

+ Các địa phương có tỷ lệ số bổ sung cân đối/tổng chi ngân sách địa phương từ 50% trở lên: NSTW hỗ trợ tối đa không vượt quá 50% mức thực chi để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

+ Các địa phương có tỷ lệ sổ bổ sung cân đối/tổng chi ngân sách địa phương dưới 50%: NSTWW hỗ trợ tối đa không vượt quá 30% mức thực chi để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Tỷ lệ số bổ sung cân đối/tổng chi cân đối ngân sách địa phương xác định theo dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hằng năm được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngoài ra, đối tượng được hỗ trợ bao gồm:

- Tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn và các đơn vị khác liên quan được giao thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt nông thôn.

- UBND cấp huyện, cấp xã tại vùng khó khăn về nguồn nước ngọt dùng cho sinh hoạt được giao tổ chức thực hiện giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Quyết định 305/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ban hành.

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,617

Bài viết về

lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn