10 mẫu Giấy phép xây dựng mới nhất

06/03/2021 14:14 PM

Dưới đây là 10 mẫu Giấy phép xây dựng mới ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

File word 10 mẫu Giấy phép xây dựng mới nhất

10 mẫu Giấy phép xây dựng mới nhất

10 mẫu Giấy phép xây dựng mới nhất

- Mẫu số 03: Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình không theo tuyến);

- Mẫu số 04: Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình ngầm);

- Mẫu số 05: Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình theo tuyến);

- Mẫu số 06: Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến);

- Mẫu số 07: Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến);

- Mẫu số 08: Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp cho dự án);

- Mẫu số 09: Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ);

- Mẫu số 10: Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình;

- Mẫu số 11: Giấy phép di dời công trình;

- Mẫu số 12: Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,382

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn