Cập nhật Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

11/02/2021 14:17 PM

Chính phủ ban hành Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý vật liệu xây dựng.

Cập nhật Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

Cập nhật Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng như sau:

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên phạm vi cả nước;

- Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng;

- Các bộ, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Nghị định 09/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 09/02/2021 và thay thế Nghị định 24a/2016/NĐ-CPNghị định 95/2019/NĐ-CP.

Các dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 09/02/2021 thì không phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng theo quy định tại Điều 6 Nghị định 09/2021/NĐ-CP; các dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư thì thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2021/NĐ-CP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,861

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn