Chính sách mới nổi bật có hiệu lực dịp Tết Âm lịch 2021

11/02/2021 09:43 AM

Trong thời gian từ ngày ngày 12/02/2021 - 16/02/2021 (nhằm ngày Mùng 1 đến Mùng 5 Tết Âm lịch 2021) nhiều chính sách mới nổi bật về chứng khoán, lao động - tiền lương, doanh nghiệp,... có hiệu lực thi hành.

1. 07 Thông tư lĩnh vực chứng khoán có hiệu lực thi hành

- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;

- Thông tư 117/2020/TT-BTC quy định về phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

- Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

- Thông tư 121/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

- Thông tư 122/2020/TT-BTC hướng dẫn về chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

07 Thông tư lĩnh vực chứng khoán nêu trên có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực dịp Tết Âm lịch 2021

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực dịp Tết Âm lịch 2021

2. Mức điều chỉnh tiền lương tính đóng BHXH

Đây là nội dung tại Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo đó, tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với NLĐ đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 23 được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng từ trước năm 1995 đến năm 2021 được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 23, đơn cử như:

- Năm 2015: 1,17.

- Năm 2016: 1,14.

- Năm 2017: 1,10.

- Năm 2018: 1,06.

- Năm 2019: 1,03.

- Năm 2020: 1,00.

- Năm 2021: 1,00.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 15/02/2021, các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2021).

3. Bãi bỏ 20 VBQPPL về lao động - tiền lương, BHXH

Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH bãi bỏ 20 Thông tư, Thông tư liên tịch về quan hệ lao động – tiền lương, BHXH từ ngày 15/02/2021, trong đó:

- Bãi bỏ 03 Thông tư liên tịch Lĩnh vực Quan hệ lao động và Tiền lương (Xem chi tiết tại đây)

- Bãi bỏ 17 Thông tư lĩnh vực bảo hiểm xã hội (Xem chi tiết tại đây)

4. Quy định mới về việc in thử tiền giấy

Đây là nội dung tại Thông tư 24/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 37/2014/TT-NHNN quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam.

Cụ thể, về việc in thử đối với tiền giấy quy định mới như sau:

Việc in thử được thực hiện trên loại chất liệu sẽ dùng để in tiền hoặc tương tự, thực hiện theo mẫu thiết kế chính thức và hồ sơ trình duyệt mẫu thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong khi đó, hiện hành Thông tư 37/2014/TT-NHNN quy định đối với tiền giấy thì:

Thực hiện in thử đơn hình trên loại chất liệu sẽ dùng để in tiền hoặc tương tự, được thực hiện theo mẫu thiết kế chính thức, hồ sơ trình duyệt mẫu thiết kế đã được phê duyệt; và in thử đa hình trên tờ in nguyên khổ theo mẫu in chuẩn đơn hình.

Thông tư 24/2020/TT-NHNN chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021.

5. Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa

Có hiệu lực từ ngày 12/02/2021, Thông tư 07/2020/TT-BKHCN hướng dẫn về việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đó, quy định nguyên tắc chung khi thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

- Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo quy định của pháp luật.

- Việc định lượng, tính toán các số liệu cụ thể khi thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung do tổ chức, cá nhân thực hiện theo nhu cầu và năng lực hiện có.

- Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo hình thức độc lập hoặc kết hợp và đáp ứng quy định tại Thông tư này.

- Tổ chức, cá nhân được thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung dưới hình thức là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Thẩm quyền, trình tự, thủ tục về việc chứng nhận các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Nghị quyết hướng dẫn BLHS về xét xử tội phạm tham nhũng, chức vụ

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.

Theo đó, Nghị quyết hướng dẫn một số tình tiết là dấu hiệu định tội như sau:

- "Lợi ích vật chất khác” quy định tại các điều 354, 358, 364 và 366 của Bộ luật Hình sự là lợi ích vật chất không phải là tài sản quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự.

Ví dụ: Hối lộ bằng cách tài trợ kinh phí đi du học, đi du lịch, ...

- “Lợi ích phi vật chất” quy định tại điểm b khoản 1 các điều 354, 358, 364, 365 và 366 của Bộ luật Hình sự là những lợi ích không phải lợi ích vật chất.

Ví dụ: Hối lộ bằng cách tặng thưởng, đề xuất tặng thưởng các danh hiệu, giải thưởng; bầu, cử, bổ nhiệm chức vụ; nâng điểm thi, hứa hẹn cho tốt nghiệp, cho đi học, đi thi đấu, đi biểu diễn ở nước ngoài; hối lộ tình dục, ...

- “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn” quy định tại khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Hình sự là sử dụng vượt quá quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc tuy không được giao, không được phân công nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó nhưng vẫn thực hiện.

Ví dụ: Nguyễn Văn A là Phó Chủ tịch UBND tỉnh. A chỉ được phân công phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, không được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý đất đai nhưng A vẫn ra quyết định thu hồi đất của Công ty X để giao cho Công ty Y (là Công ty của gia đình A). Trường hợp này hành vi của A đã vượt quá chức trách, nhiệm vụ được giao.

- “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn” quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự là dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao để làm trái, không làm hoặc làm không đúng quy định của pháp luật.

Ví dụ: Nguyễn Văn A là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện B đã thực hiện hành vi trái công vụ, trình lãnh đạo UBND huyện B ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,154

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn