NSNN hỗ trợ 100% cho các hợp tác xã thí điểm mô hình kiểu mới

06/02/2021 11:08 AM

Ngày 03/02/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 167/QĐ-TTg phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ 100% cho các hợp tác xã thí điểm mô hình kiểu mới. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, chính sách hỗ trợ cho việc thí điểm phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2021-2025 như sau:

- Hỗ trợ các hợp tác xã thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013, Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017.

- Theo Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% cho hợp tác xã thí điểm.

- Kinh phí thực hiện Đề án từ các nguồn vốn sau:

+ Vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

+ Vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định tại Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 và Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020;

+ Kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

+ Kinh phí lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025;

+ Kinh phí huy động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Quyết định 167/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,946

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn