Bổ sung 33 mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

02/02/2021 10:19 AM

Ngày 20/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn 324/BKHĐT-PC về việc triển khai Luật Đầu tư 2020, trong đó, bổ sung 33 mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Tại Công văn 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến về việc thực hiện một số thủ tục đầu tư trong thời gian Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 chưa được ban hành.

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của một số địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

Xem chi tiết 33 mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Công văn 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021.

B sung 33 mu văn bn thc hin th tc đu tư ti Vit Nam

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,722

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn