16 biểu mẫu về quản lý thuế với hàng xuất nhập khẩu áp dụng từ 08/3/2021

30/01/2021 10:53 AM

Ngày 22/01/2021, Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

16 biểu mẫu về quản lý thuế với hàng xuất nhập khẩu

16 biểu mẫu về quản lý thuế với hàng xuất nhập khẩu áp dụng từ 08/3/2021

16 biu mu v qun lý thuế vi hàng xut nhp khu áp dng t 08/3/2021

Theo đó, ban hành 16 biểu mẫu về quản lý thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu:

Thông tư 06/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 08/3/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,841

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn