Phê duyệt đề án về Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản

27/01/2021 10:39 AM

Thủ tướng ban hành Quyết định 120/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả".

Theo đó, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đặt ra để thực hiện Đề án này gồm:

- Nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế liên quan đến pháp luật về quyền sở hữu tài sản và thực tiễn thi hành, tập trung vào các loại tài sản phi truyền thống, dữ liệu số, tài nguyên số;

- Xác định các vướng mắc, bất cập; đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật;

- Nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân, đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi pháp luật và giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về quyền sở hữu tài sản;

- Tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho người dân, doanh nghiệp đối với các vấn đề liên quan quyền sở hữu tài sản.

Quyết định 120/QĐ-TTg được ban hành ngày 25/01/2021.

Hồng Thuận

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 596

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn