Quy trình chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU

20/01/2021 16:14 PM

Ngày 18/01/2021, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định 300/QĐ-BNN-TT phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Quy trình chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch

Quy trình chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch

Theo đó, quy định quy trình Chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch như sau:

c 1: Tiếp nhận hồ sơ

(Trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, qua môi trường điện tử).

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Nghị định 103/2020/NĐ-CP;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Quét (scan) và lưu hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

c 2: Nhận hồ sơ từ bộ phần một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

c 3:

**Nếu h sơ không đy đ theo quy đnh, trình Lãnh đo phòng thông báo bng văn bn, có nêu rõ lý do, trình lãnh đo Cc ký duyt đ chuyn tr h sơ v B phn mt ca, tr cho t chc, cá nhân:

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do;

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình;

- Lãnh đạo Văn phòng Cục soát xét, ký tắt;

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt;

- Phát hành văn bản.

**Nếu h sơ đ điu kin, trình lãnh đo phòng xem xét, d tho Giy chng nhn chng loi go thơm trình lãnh đo Cc ký duyt:

- Thẩm định hồ sơ và dự thảo Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm;

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình;

- Lãnh đạo Văn phòng Cục soát xét, ký tắt;

- Lãnh đạo Cục xem xét và ký duyệt;

- Phát hành văn bản.

Bước 4: Lãnh đạo phòng xem xét nội dung hồ sơ, ký tắt vào Giấy chứng nhận chuyển Văn phòng Cục

Bước 5: Văn phòng Cục xem xét thể thức trình Lãnh đạo Cục phê duyệt

Bước 6: Lãnh đạo Cục phê duyệt và chuyển Văn phòng Cục đóng dấu, phát hành

ớc 7: Văn thư đóng dấu

Bước 8: Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC theo quy định;

- Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin và công bố Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm trên Cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Quyết định 300/QĐ-BNN-TT có hiệu lực kể từ ngày ký

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,571

Bài viết về

lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn