Từ 04/01/2021, thêm đối tượng không cần đăng ký kinh doanh

14/01/2021 14:52 PM

Ngoài việc thay đổi về đối tượng được thành lập hộ kinh doanh thì Nghị định 01/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 04/01/2021) còn bổ sung thêm đối tượng không cần đăng ký kinh doanh.

Cụ thể, khoản 2 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP (quy định cũ) quy định:

“Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương”

Hiện nay, khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

“Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương”

Như vậy, quy định mới đã bổ sung thêm đối tượng không cần phải đăng ký kinh doanh là “những người kinh doanh thời vụ trừ truờng hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,615

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn