Phải tạm nộp thuế TNDN 03 quý đầu năm bằng ít nhất 75% tổng thuế phải nộp khi quyết toán năm

03/12/2020 16:31 PM

Đây là nội dung mới nổi bật tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Theo đó, khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN), Nghị định 126 quy định như sau:

- Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

- Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Đây là quy định mới so với những trước đây mà các doanh nghiệp cần lưu ý, ngoài ra, cũng tại Nghị định 126, Chính phủ quy định nhiều nội dung mới khác.

Xem thêm: Một số điểm mới Nghị định 126/2020 về quản lý thuế từ 05/12/2020

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,456

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn