Quy định mới về cách chức thành viên Hội đồng thành viên của DN nhà nước

06/11/2020 16:50 PM

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 quy định Chủ tịch và thành viên khác trong Hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước bị cách chức trong các trường hợp sau:

HĐTV

Quy định mới về cách chức thành viên Hội đồng thành viên của DN nhà nước (Ảnh minh hoạ)

- Công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân nhưng không được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;

- Bị Tòa án kết án và bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

(Luật Doanh nghiệp 2014 hiện hành quy định Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên khi bị truy tố và bị Toà án tuyên là có tội sẽ bị cách chức).

- Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

Bên cạnh đó, quy định Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong trường hợp sau:

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên theo quy định;

- Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản;

- Có quyết định điều chuyển, bố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu;

- Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao;

- Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên.

Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định thành viên Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong trường hợp bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm hoặc cách chức Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,717

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn