05 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ 15/10/2020

15/10/2020 16:58 PM

Nghị định 122/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/10/2020), ban hành mới 05 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. Cụ thể:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-1);

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2);

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3);

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4);

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần áp dụng từ 15/10/2020

Ảnh chụp một phần Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần áp dụng từ 15/10/2020

- Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh (Phụ lục I-5);

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-11).

Các biểu mẫu này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,690

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn