11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT từ xa trình độ đại học

15/10/2020 08:33 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) từ xa trình độ đại học.

11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT từ xa trình độ đại học

11 tiêu chun đánh giá cht lưng CTĐT t xa trình đ đi hc (Ảnh minh họa)

Theo đó, có 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT từ xa trình độ đại học:

- Tiêu chuẩn 1 về mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

- Tiêu chuẩn 2 về bản mô tả, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo.

- Tiêu chuẩn 3 về hoạt động dạy và học.

- Tiêu chuẩn 4 về hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học.

- Tiêu chuẩn 5 về đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên.

- Tiêu chuẩn 6 về đội ngũ nhân viên.

- Tiêu chuẩn 7 về người học và hoạt động hỗ trợ người học.

- Tiêu chuẩn 8 về cơ sở hạ tầng công nghệ, trang thiết bị và học liệu.

- Tiêu chuẩn 9 về quản lý triển khai chương trình đào tạo.

- Tiêu chuẩn 10 về việc bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.

- Tiêu chuẩn 11 về kết quả đầu ra.

Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,769

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn