Quy định phân cấp kỹ thuật phi công quân sự

10/10/2020 14:51 PM

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 120/2020/TT-BQP quy định về phân cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quy định phân cấp kỹ thuật phi công quân sự

Quy đnh phân cp k thut phi công quân s (nh minh ha)

Theo đó, phân cấp kỹ thuật phi công quân sự như sau:

- Phân cấp kỹ thuật phi công (lái chính, lái phụ):

+ Phi công (lái chính, lái phụy quân sự cấp 3;

+ Phi công (lái chính, lái phụ quân sự cấp 2;

+ Phi công (lái chính, lái phụy quân sự cấp 1.

- Phân cấp kỹ thuật phi công kiêm dẫn đường:

+ Phi công kiêm dẫn đường quân sự cấp 3;

+ Phi công kiêm dẫn đường quân sự cấp 2;

+ Phi công kiêm dẫn đường quân sự cấp 1.

- Phân cấp kỹ thuật phi công giảng viên bay:

+ Phi công giảng viên bay quân sự cấp 3;

+ Phi công giảng viên bay quân sự cấp 2;

+ Phi công giảng viên bay quân sự cấp 1.

Thông tư 120/2020/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư 85/2013/TT-BQP ngày 15/7/2013.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,678

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn