03 TTHC mới ban hành lĩnh vực Dân quân tự vệ

28/09/2020 09:38 AM

Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 2910/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Toàn văn Quyết định 2910/QĐ-BQP

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng gồm:

03 TTHC mới ban hành lĩnh vực Dân quân tự vệ

Xem chi tiết thủ tục tại Quyết định 2910/QĐ-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 21/9/2020.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,898

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn