Đã có Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, VC

21/09/2020 17:21 PM

Chính phủ ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định 112/2020/NĐ-CP xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, VC

Ảnh chụp một phần Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, VC

Theo đó, các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức được quy định như sau:

Đối với cán bộ:

- Khiển trách;

- Cảnh cáo;

- Cách chức;

- Bãi nhiệm.

Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

- Khiển trách;

- Cảnh cáo;

- Hạ bậc lương;

- Buộc thôi việc.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

- Khiển trách;

- Cảnh cáo;

- Giáng chức;

- Cách chức;

- Buộc thôi việc.

(Hiện hành, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn bị áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương).

Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/9/2020 và bãi bỏ Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,190

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn