Số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

14/09/2020 16:34 PM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Toàn văn Nghị định 108/2020/NĐ-CP

Số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện như sau:

Bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp.

Hiện hành, theo Nghị định 37/2014/NĐ-CP, số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện không quá 03 người.

Đồng thời, sửa quy định về Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện như sau:

Trường phòng là Ủy viên UBND cấp huyện do HĐND cấp huyện bầu, do Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND cấp huyện theo Quy chế làm việc và phân công của UBND cấp huyện.

Hiện hành, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn do mình phụ trách.

Nghị định 108/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,467

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn