Quy trình cấp CFS đối với hàng hoá XK lĩnh vực thông tin và truyền thông

14/09/2020 13:32 PM

Ngày 07/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hoá trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Giấy phép CFS

Giấy phép CFS (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, Thông tư quy định quy trình cấp CFS đối với hàng hoá xuất khẩu như sau:

- Quy trình, thủ tục cấp CFS đối với hàng hóa xuất khẩu theo yêu cầu của thương nhân được quy định chi tiết tại Điều 11 của Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.

Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: số 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia: (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông: (http://dichvucong.mic.gov.vn).

- Mẫu đơn đề nghị cấp CFS quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư  21/2020/TT-BTTTT .

- Mẫu CFS cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư  21/2020/TT-BTTTT. Trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu thương nhân nộp CFS theo mẫu CFS do nước đó quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông dựa trên mẫu được yêu cầu để cấp CFS.

- Cơ quan giải quyết hồ sơ cấp CFS:

+ Sản phẩm báo chí: Cục Báo chí.

+ Sản phẩm xuất bản phẩm: Cục Xuất bản, In và Phát hành.

+ Sản phẩm bưu chính và chuyển phát: Vụ Bưu chính.

+ Sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin: Vụ Công nghệ thông tin.

+ Thiết bị viễn thông Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện: Cục Viễn thông,

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung CFS; cấp lại do mất, thất lạc CFS, thương nhân thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 11 của Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung CFS; cấp lại CFS thực hiện theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư 21/2020/TT-BTTTT. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư 21/2020/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 26/10/2020.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,393

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn