Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

11/09/2020 10:28 AM

Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng,
cấm sử dụng tại Việt Nam

Danh mc thuc bo v thc vt đưc phép s dng

(1) Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

- Thuốc trừ sâu: 861 hoạt chất với 1821 tên thương phẩm;

- Thuốc trừ bệnh: 587 hoạt chất với 1282 tên thương phẩm;

- Thuốc trừ cỏ: 241 hoạt chất với 702 tên thương phẩm;

- Thuốc trừ chuột; 8 hoạt chất với 26 tên thương phẩm;

- Thuốc điều hoà sinh trưởng: 54 hoạt chất với 157 tên thương phẩm;

- Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm;

- Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 151 tên thương phẩm;

- Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

(2) Thuốc trừ mối: 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm.

(3) Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

(4) Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 10 tên thương phẩm.

(5) Thuốc sử dụng cho sân golf:

- Thuốc trừ bệnh: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm;

- Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm;

- Thuốc điều hoà sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

(6) Thuốc xử lý hạt giống:

- Thuốc trừ sâu: 10 hoạt chất với 15 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ bệnh: 12 hoạt chất với 13 tên thương phẩm.

(7) Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

Danh mc thuc bo v thc vt cm s dng

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng

Danh mc thuc bo v thc vt cm s dng (Ảnh minh họa)

- Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

- Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

- Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

- Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

Lưu ý:

Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất chlorpyrifos ethyl và fipronil không được sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 12/02/2021.

Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate không được sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021.

Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 25/10/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,289

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn