Tiêu chí, thang điểm đánh giá chất lượng Thành viên đoàn KTNN

07/09/2020 17:33 PM

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) ban hành Quyết định 1144/QĐ-KTNN ngày 04/9/2020 Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn KTNN.

Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước (Ảnh minh họa).

Theo đó,  việc đánh giá Thành viên đoàn KTNN được thực hiện theo thang điểm 100 với các tiêu chí cụ thể như sau:

-  Tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan của KTNN: Tối đa 15 điểm.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao, chất lượng và đúng tiến độ: Tối đa 75 điểm. Trong đó:

+ Tuân thủ Kế hoạch kiểm toán chi tiết, thực hiện nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ: Tối đa 25 điểm.

 (Trước đó, Quyết định 1793/QĐ-KTNN ngày 04/11/2016 quy định tuân thủ kế hoạch kiểm toán chi tiết: Tối đa 10 điểm; thực hiện nhiệm vụ được phân công: Tối đa 15 điểm).

+ Ghi nhật ký, các tài liệu làm việc khác; quản lý, lưu trữ hồ sơ kiểm toán: Tối đa 10 điểm.

+ Thu thập, xử lý, đánh giá và quản lý, lưu trữ bằng chứng kiểm toán: Tối đa 20 điểm.

+ Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán: Tối đa 20 điểm.

-  Chấp hành sự phân công, chỉ đạo của cấp trên và thực hiện chế độ báo cáo; thái độ làm việc có tinh thần trách nhiệm, phối hợp công tác với các đồng nghiệp, các đơn vị trong và ngoài cơ quan: Tối đa 10 điểm.

Dựa vào kết quả đánh giá, Thành viên Đoàn KTNN sẽ được xếp loại theo bốn mức: Xuất sắc, Khá, Đạt và Chất lượng còn hạn chế.

Quyết định 1144/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 04/9/2020 và thay thế Quyết định 1793/QĐ-KTNN ngày 04/11/2016.

Thùy  Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,602

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn