Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Từ 2021, NLĐ phải ngừng việc được trả lương như sau

18/08/2020 15:25 PM

Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) thì trường hợp phải ngừng việc, NLĐ được trả lương như sau:

Tiền lương ngừng việc từ 2021

(1) Trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động (NSDLĐ): NLĐ được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

(2) Trường hợp phải ngừng việc do lỗi của NLĐ:

- NLĐ có lỗi không được trả lương.

- Những NLĐ khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

(3) Trường hợp phải ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của NSDLĐ hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế:

Tiền lương ngừng việc do NLĐ và NSDLĐ thỏa thuận với nhau theo quy định sau:

+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

+ Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

(Hiện hành chỉ quy định tiền lương ngừng việc trong trường hợp này do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,133

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn