16/08/2011 18:49 PM

Đối với ngân sách địa phương và đối tượng khác mức phí tạm ứng là 0,15%/tháng

Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính về việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước, phạm vi tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước thì việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách trung ương, để xử lý thiếu hụt tạm thời, bù đắp bội chi ngân sách và đáp ứng các nhu cầu tài chính khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.
Với tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh để thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong kế hoạch năm cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm mang lại hiệu quả kinh tế được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.
Trong Dự thảo quy định mức phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước được áp dụng như sau:
  • Đối với ngân sách trung ương: mức phí tạm ứng là 0,09%/tháng (30 ngày) tính trên số dư nợ tạm ứng.
  • Đối với ngân sách địa phương và đối tượng khác: mức phí tạm ứng là 0,15%/tháng (30 ngày) tính trên số dư nợ tạm ứng.

Mức phí tạm ứng quá hạn được tính bằng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm tính phí tạm ứng quá hạn.Phí tạm ứng được thanh toán định kỳ hàng tháng cho Kho bạc Nhà nước và được tính trên số dư nợ tạm ứng và số ngày thực tế tạm ứng

Thanh Hải

Theo DDDN/MOF

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,514

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn