Mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo Thông tư 03/2020/TT-BXD

07/08/2020 10:52 AM

Mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc được ban hành kèm theo Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo Thông tư 03/2020/TT-BXD

Ảnh chụp mu chng ch hành ngh kiến trúc theo Thông tư 03/2020/TT-BXD

Theo đó, nội dung chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

- Quản lý số chứng chỉ hành nghề: Số chứng chỉ hành nghề gồm 02 nhóm ký hiệu, được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), quy định như sau:

+ Nhóm thứ nhất: có 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ theo quy định tại Phụ lục I;

+ Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ hành nghề.

- Nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm:

+ Thông tin cơ bản của cá nhân được cấp chứng chỉ: ảnh cỡ 4x6cm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu);

+ Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu;

+ Lĩnh vực hành nghề và thời hạn hành nghề đối với từng lĩnh vực được cấp.

- Chứng chỉ hành nghề có quy cách và nội dung chủ yếu quy định theo mẫu tại Phụ lục II.

 Thông tư 03/2020/TT-BXD chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,029

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn