Sửa đổi 04 Thông tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

23/07/2020 15:45 PM

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Cụ thể:

sửa 04 thông tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Sửa đổi 04 Thông tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Ảnh minh họa)

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 12, khoản 1 Điều 14, Điều 15; bãi bỏ một số nội dung tại một số điểm, khoản của Điều 3, Điều 8, Điều 14, Điều 17; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Phụ lục 2, 3, 9 ban hành kèm theo Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng (tại Phụ lục II);

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Phụ lục số 1, 2 ban hành kèm theo Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (tại Phụ lục III);

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Quy định chuyển tiếp

- Đối với các gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm ngày 05/9/2020, thì Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng Thông tư 02/2020/TT-BXD để thực hiện.

- Đối với các gói thầu xây dựng đã đóng thầu trước thời điểm ngày 05/9/2020, thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Thông tư 02/2020/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 05/9/2020 và thay thế Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,977

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn