Thêm đối tượng được đóng BHYT từ ngày 01/7/2020

20/07/2020 15:40 PM

Ngày 08/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, trong đó quy định thêm đối tượng được đóng BHYT.

thêm đối tượng được đóng bhyt

Thêm đi tưng được đóng BHYT t ngày 01/7/2020 (Ảnh minh họa)

Theo đó, khoản 5 Điều 7 Nghị định 79/2020 quy định chế độ BHXH, BHYT đối với học viên đào tạo sỹ quan dự bị như sau:

Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia BHXH, BHYT, trong thời gian đào tạo được cơ sở đào tạo đóng BHYT; mức đóng, hưởng BHYT được thực hiện như đối với hạ sĩ quan tại ngũ.

Hiện nay, quy định về mức đóng, hưởng BHYT đối với hạ sỹ quan tại ngũ được hướng dẫn tại Nghị định 70/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

"Điều 2. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Quân nhân tham gia bảo hiểm y tế gồm:

...

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ.

...

Điều 4. Mức đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng được quy định như sau:

...

b) Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1; các Điểm b và c Khoản 2; Điểm b Khoản 3 Điều 2 Nghị định này.

...

Điều 11. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi đi khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng quy định tại Điều 10 Nghị định này, với mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với các trường hợp sau:...".

Ngoài ra, Nghị định 79/2020 cũng quy định chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân dự bị không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT quy định tại khoản 6 Điều 30 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019, trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ:

Được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân, dân y; được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, tiền ăn bệnh lý theo hóa đơn thu tiền (nếu điều trị nội trú);

Nếu hết thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động mà phải tiếp tục điều trị thì được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn bệnh lý tối đa không quá 15 ngày.

Nghị định 79/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/8/2020. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 25,766

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn