Mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông từ 15/8/2020

02/07/2020 11:43 AM

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT quy định về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT
kèm theo Thông tư 18/2020

mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Ảnh chụp một phần mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (Ảnh minh họa)

Cách ghi nội dung trên Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông:

(1) Ghi họ tên của người được cấp giấy chứng nhận theo giấy khai sinh.

(2) Ghi ngày tháng năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 07/02/1981).

(3) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo giấy khai sinh.

(4) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh.

(5) Ghi theo giấy khai sinh.

(6) Ghi năm hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

(7) Ghi tên cơ sở giáo dục nơi người học hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

(8) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính.

(9) Ghi ngày tháng năm cấp giấy chứng nhận.

(10) Thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi người học hoàn thành chương trình trung học phổ thông ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

(11) Do cơ quan in phôi ghi.

(12) Do cơ sở giáo dục ghi vào sổ gốc cấp giấy chứng nhận.

Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ 13/8/2020 thay thế Quyết định 39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,271

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn