Không ghi hình thức đào tạo trên bằng tốt nghiệp CĐ, TC sư phạm

27/06/2020 09:02 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

Thông tư 16/2020 và mẫu bằng tốt nghiệp CĐ, TC sư phạm

Theo đó, bằng tốt nghiệp CĐ, TC sư phạm đều không ghi hình thức đào tạo.

mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm theo Thông tư 45

Ảnh chụp một phần mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng theo Thông tư 45/2012/TT-BGDĐT

mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm

Ảnh chụp một phần mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm theo Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT

Mẫu bằng và cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp TC, CĐ sư phạm quy định tại Phụ lục I, II, III.

Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 và thay thế Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT, Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn