Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế

03/06/2020 16:12 PM

BHXH Việt Nam ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế (BHYT) kèm theo Quyết định 802/QĐ-BHXH ngày 02/6/2020.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế

Ảnh minh họa (Nguồn Innternet)

Đối tượng bồi dưỡng là viên chức thực hiện công tác giám định BHYT tại BHXH cấp tỉnh và cấp huyện.

Khối lượng kiến thức và chương trình bồi dưỡng

- Chương trình gồm 7 chuyên đề giảng dạy và đi thực tế tại cơ sở, bao gồm 04 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung, gồm 05 chuyên đề giảng dạy

+ Phần II: Kiến thức riêng, gồm 01 chuyên đề giảng dạy (tùy theo nhiệm vụ cụ thể của viên chức làm công tác giám định BHYT sẽ lựa chọn chuyên đề phù hợp dưới đây)

+ Phần III: Kỹ năng, gồm 01 chuyên đề giảng dạy

+ Phần IV: Đi thực tế, kiểm tra cuối khóa, khai giảng, bế giảng

Thời gian bồi dưỡng của toàn bộ chương trình là 40 tiết, trong đó:

Quyết định 802/QĐ-BHXH chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 02/6/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 424

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn