GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

Hướng dẫn Thông tư 68/2019/TT-BTC về thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử

19/05/2020 09:25 AM

Tổng cục Thuế ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế kèm theo Quyết định 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020.

Quy định thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế kèm theo Quyết định 635/QĐ-TCT

Ảnh chụp một phần Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử

Trước đó, tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định:

Điều 5. Định dạng hóa đơn điện tử

...

3. Tổng cục Thuế xây dựng và công bố thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử, thành phần chứa dữ liệu chữ ký số và cung cấp công cụ hiển thị các nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư này.

Quyết định 635/QĐ-TCT có hiệu lực thi hành từ ngày 11/5/2020 và áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh khi đăng ký, sử dụng, cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,424

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn