Phấn đấu hằng năm tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020-2025

07/05/2020 17:22 PM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Toàn văn Chỉ thị 20/CT-TTg

Theo đó, yêu cầu trong giai đoạn 2020 - 2025, cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. Để đạt được mục tiêu này, yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện việc tiết kiệm điện, cụ thể:

- Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở.

- Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

- Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình.

- Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ.

- Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất.

Xem nội dung chi tiết tại Chỉ thị 20/CT-TTg được ban hành vào ngày 07/5/2020 và thay thế Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 07/8/2017.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 685

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn