Từ 01/7/2020: Cán bộ, công chức, VC vùng ĐBKK được trợ cấp lần đầu 16 triệu đồng

05/05/2020 10:18 AM

Từ ngày 01/7/2020, số tiền trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ có sự thay đổi.

Toàn bộ chế độ với cán bộ, công chức, VC vùng ĐBKK

Cụ thể, từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng nên tiền trợ cấp lần đầu (bằng 10 tháng lương cơ sở) khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp.

Từ nay đến ngày 30/6/2020

14.900.000 đồng

Từ 01/7/2020

16.000.000 đồng

Các đối tượng được nhận trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSN của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã;

- Người làm việc theo chế độ HĐLĐ trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000  và Nghị định  161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ NSNN thuộc QĐND Việt Nam;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ NSNN thuộc CAND;

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP và Nghị định 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 2, Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 124,576

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn