Xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, CCVC

28/03/2020 15:00 PM

Đây là nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo) tại Quyết định 415/QĐ-TTg ngày 25/3/2020.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, một trong những nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện 03 Đề án sau:

- Đề án cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động tại doanh nghiệp.

- Đề án cải cách chính sách BHXH.

- Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách cải cách tiền lương, cải cách chính sách BHXH; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công.

Nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018; Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/8/2018; Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018.

Phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 415/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2020 và thay thế Quyết định 43/QĐ-TTg ngày 12/01/2017.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,364

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn