App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

Thêm 07 sách giáo khoa lớp 1 mới được phê duyệt

27/02/2020 08:00 AM

Ngày 21/2/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hàng Quyết định 512/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT).

Theo đó, có thêm 7 sách giáo khoa lớp 1 được phê duyệt, cụ thể:

Quyết định 512/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 21/02/2020.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết lên facebook 702

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn