Hướng dẫn thực hiện miễn thuế NK các mặt hàng phòng chống dịch Covid-19

14/02/2020 13:56 PM

Tổng cục Hải quan vừa có công văn 864/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2020 hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện miễn thuế NK các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định 155/QĐ-BTC.

Theo Tổng cục Hải quan, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 197/TTg-KTTH ngày 7/2/2020, chiều cùng ngày Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 155/QĐ-BTC ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế NK phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra.

Để các cục hải quan tỉnh, thành phố nắm được các quy định để thực hiện, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn hướng dẫn về vấn đề này.

Đối với danh mục hàng hóa miễn thuế NK theo Quyết định 155/QĐ-BTC, Tổng cục Hải quan hướng dẫn hàng hóa miễn thuế NK bao gồm các mặt hàng nêu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế NK phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC. Hàng hóa NK miễn thuế thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định155/QĐ-BTC thực hiện chính sách quản lý chuyên ngành theo quy định hiện hành.

Cụ thể, hàng hóa nhập kinh doanh, tiêu dùng trong nước: Đối với các mặt hàng thuộc số thứ tư 1,2,4,5 của danh mục các mặt hàng được miễn thuế NK ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC; hàng hóa nhập kinh doanh sản xuất thuộc số thứ tự 3 của danh mục các mặt hàng được miễn thuế NK ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC.

Miễn thuế NK hàng hóa là quà biếu, quà tặng thuộc danh mục các mặt hàng được miễn thuế NK ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC ngày 7/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Về hồ sơ, thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Đối với hàng hóa là nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế (thuộc số thứ tự 3 của danh mục ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC), cơ quan Hải quan thực hiện miễn thuế NK đối với DN sản xuất thực hiện NK hoặc ủy thác NK để phục vụ sản xuất. Trường hợp DN không sử dụng sản xuất khẩu trang y tế hoặc nhượng bán cho DN khác thì phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ các loại thuế theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Trường hợp DN không kê khai tờ khai mới, nộp đủ các loại thuế trước khi thay đổi mục đích sử dụng thì sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn, tại chỉ tiêu Mã miễn/giảm/không chịu thuế NK trên tờ khai NK, cơ quan Hải quan hướng dẫn DN khai báo theo Mã XN502 - Miễn thuế NK HH phòng dịch nCoV.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, đối với các tờ khai NK phát sinh từ ngày 7/2/2020 đến ngày ban hành công văn này, DN đã khai báo loại hình tờ khai theo các mã không phù hợp với hướng dẫn tại công văn này thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ để đảm bảo miễn thuế NK quy định tại Quyết định 155/QĐ-BTC.

Về chế độ báo cáo, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, DN NK các mặt hàng được miễn thuế theo danh mục ban hành kèm Quyết định 155/QĐ-BTC phải báo cáo với cơ quan Hải quan nơi NK tình hình sử dụng hàng NK miễn thuế, theo mẫu số 01/BCMT phụ lục kèm theo Công văn 864/TCHQ-TXNK chậm nhất 60 ngày kể từ ngày có văn bản của cấp có thẩm quyền công bố hết dịch.

Trường hợp quá 60 ngày kể từ ngày có văn bản công bố hết dịch mà DN không báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa, cơ quan Hải quan lập kế hoạch kiểm tra sau thông quan và xử phạt theo quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo số lượng hàng hóa NK miễn thuế, số tiền thuế NK được miễn theo mẫu số 02/BCMT phụ lục II vào ngày 10 hàng tháng về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK, Cục Kiểm tra sau thông quan), báo cáo số lượng hàng hóa NK miễn thuế tồn kho theo mẫu 03/BCMT phụ lục III chậm nhất 65 ngày sau khi cấp có thẩm quyền công bố hết dịch.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Kiểm tra sau thông quan tiến hành rà soát các mặt hàng thuộc danh mục các mặt hàng được miễn thuế NK phục vụ phòng, chống dịch ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và căn cứ báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế theo mẫu số 01/BCMT, báo cáo tình hình miễn thuế NK theo mẫu số 02/BCMT để tiến hành kiểm tra sau thông quan hoặc chỉ đạo các chi cục kiểm tra sau thông quan thuộc các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp theo hướng dẫn tại công văn này và các trường hợp khác khi có dấu hiệu nghi vấn hoặc có số lượng hàng hóa NK tăng bất thường.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các đơn vị phản ánh về qua Cục Thuế XNK để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Đảo Lê

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,425

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn