Năm 2020, những gói thầu giao thông nào phải lựa chọn nhà thầu qua mạng?

14/02/2020 08:22 AM

Bộ GTVT yêu cầu trong năm 2020 phải đẩy nhanh đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng...

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy đấu thầu qua mạng - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thúc đẩy đấu thầu quan mạng đáp ứng chỉ tiêu theo Nghị quyết 01/2020 của Chính phủ.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2020 đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói chào thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù. Khuyến khích áp dụng tối đa việc đấu thầu qua mạng các gói thầu có giá trị nằm ngoài hạn mức trên.

Bộ GTVT yêu cầu việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2020 phải đảm bảo tổng số lượng các gói thầu tối thiểu đạt 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Cho biết, kể từ ngày Thông tư 11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực, hệ thống đấu thầu mạng quốc gia sẽ kiểm tra và tự động phân loại các gói thầu bắt buộc phải đấu thầu qua mạng, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan đơn vị rà soát các gói thầu thuộc hạn mức đấu thầu qua mạng tổ chức lựa chọn nhà thầu sau ngày 31/1/2020 được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đấu thầu qua mạng, phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

"Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 47//2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/2019 của Bộ GTVT về tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện dự án, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực; Chỉ thị số 05/2019 về tăng cường kiểm soát công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng xây lắp các dự án xây dựng công trình giao thông; Chỉ thị số 07/2017 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, ban QLDA trong công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn nhà nước do Bộ GTVT quyết định đầu tư hoặc phân cấp quyết định đầu tư", Bộ GTVT chỉ đạo.

Trần Duy

Theo Báo Giao thông

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,009

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn