Năm 2020, Kho bạc Nhà nước chú trọng thanh tra các khoản chi thường xuyên liên quan đến chi lương

23/01/2020 09:51 AM

Bám sát định hướng công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính, năm 2019 Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã làm tốt công tác này với kết quả vượt bậc.

Trong năm 2019, toàn hệ thống KBNN đã tiếp nhận và xử lý 103 đơn khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị. Ảnh TL.

Thanh tra, kiểm tra đạt 96% kế hoạch

Năm qua, KBNN đã chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra sát với nhiệm vụ được giao và phù hợp với tình hình thực tế.

Để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ, trong quý 1/2019, KBNN đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa rủi ro và quý 4/2019 đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn hệ thống.

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành, năm 2019, hệ thống KBNN đã triển khai thực hiện 248/259 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 96% so với kế hoạch. Qua công tác thanh tra chuyên ngành đã ban hành 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách chưa phù hợp; kiến nghị xử lý về kinh tế, thu hồi nộp ngân sách nhà nước.

Đồng thời cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền, đơn vị được thanh tra xử lý hành chính đối với tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cá nhân có liên quan vi phạm trong công tác quản lý ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Về công tác kiểm tra nội bộ, báo cáo cho thấy KBNN đã thực hiện kiểm tra tại 54/68 đơn vị KBNN tỉnh, thành phố, đạt 79,4% kế hoạch năm; KBNN các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra tại đơn vị thuộc và trực thuộc được 903 cuộc.

Thông qua công tác kiểm tra đã giúp cho các đơn vị KBNN thấy được những tồn tại, sai sót và có những biện pháp khắc phục kịp thời. Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, KBNN đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trong toàn hệ thống.

Đáng chú ý, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của hệ thống KBNN được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Trong năm 2019, toàn hệ thống KBNN đã tiếp nhận và xử lý 103 đơn khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị (trong đó 25 đơn khiếu nại, 69 đơn tố cáo, 9 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong tổng số đơn tố cáo nhận được thì đơn nặc danh là 29 đơn (42%). Đến nay, đã giải quyết 87 đơn thuộc thẩm quyền, đang giải quyết 9 đơn.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành

Theo KBNN, năm 2020, KBNN sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra. Thực hiện thanh tra chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung thanh tra vào các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN.

Đặc biệt là chú trọng thanh tra các khoản chi thường xuyên liên quan đến chi lương và có tính chất lương; thanh tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có biểu hiện nghi ngờ lợi dụng, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước phát hiện qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các đơn vị KBNN.

KBNN cũng đặt mục tiêu sẽ làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ tại tất cả các đơn vị KBNN; tập trung kiểm tra những đơn vị có nhiều đơn thư, chậm khắc phục tồn tại, sai sót và các lĩnh vực nghiệp vụ hay xảy ra sai sót, những hoạt động nghiệp vụ mà văn bản chế độ hay thay đổi.

Đồng thời tăng cường thực hiện công tác phúc tra, xử lý, khắc phục và chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra đều được khắc phục triệt để; gắn kết quả kiểm tra với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, với các vụ việc xảy ra tại đơn vị (nếu có), với công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

Đặc biệt, KBNN cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống tham nhũng của Bộ Tài chính và KBNN; rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy trình nghiệp vụ để phòng ngừa rủi ro; tăng cường sự phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng giữa Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống KBNN.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, không để tình trạng đơn thư gửi vượt cấp, kéo dài.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,187

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn