Năm 2020: Sẽ định kỳ, đột xuất kiểm tra công tác giải ngân vốn

08/01/2020 09:26 AM

Năm 2020, để giải quyết tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, UBND TPHCM sẽ định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình giải ngân, quyết toán dự án, kịp thời chấn chính các sai sót, xử lý vi phạm nếu có.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về tình hình giải ngân năm 2019. Tổng số vốn đã giải ngân đến hết ngày 31/12/2019 là 22.274 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch vốn đã giao; trong đó vốn Trung ương đã giải ngân là 2.483 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch; vốn ngân sách Thành phố đã giải ngân là 19.790 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch.

Căn cứ hồ sơ về khối lượng hoàn thành và tình hình báo cáo của các đơn vị, Kho bạc Nhà nước Thành phố dự báo kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công cả năm 2019, tính theo niên độ tài chính đến hết 31/1/2020 dự kiến đạt 24.617 tỷ đồng, đạt 93,6% kế hoạch; trong đó dự kiến vốn Trung ương đạt 98%, vốn ngân sách Thành phố đạt 93%.

Với số liệu dự báo như nêu trên, Thành phố đã đạt được số theo kế hoạch và theo cam kết với Chính phủ về tỷ lệ giải ngân năm 2019. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND TPHCM, kết quả giải ngân trong thời gian qua chưa đúng quy định, còn tình trạng tập trung ở các tháng cuối năm, ảnh hưởng một phần đến môi trường đầu tư kinh doanh, hiệu quả huy động các nguồn vốn xã hội khác và kế hoạch triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ.

Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công là dự kiến nhu cầu vốn chưa sát với khả năng thực tế, chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư; công tác thiết kế thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm; việc giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm, trong đó một số nguyên nhân đã kéo dài từ nhiều năm đến nay vẫn chưa khắc phục xong, thậm chí ngày càng trầm trọng hơn.

Bước vào năm 2020, năm đầu tiên áp dụng các quy định theo Luật Đầu tư công sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/1/2020) và UBND Thành phố sẽ phê duyệt quy trình giải ngân dự án đầu tư công. UBND quán triệt các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị định có liên quan.

Cụ thể, lập danh mục dự án trọng điểm; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

Rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ.

Tăng cường chỉ đạo chủ đầu tư trực thuộc triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình.

Lập hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước Thành phố khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối quý hoặc cuối năm.

Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm.

Định kỳ hoặc đột xuất phải kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải ngân, quyết toán dự án, kịp thời chấn chính các sai sót, xử lý vi phạm nếu có.

Năm 2020, các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân kế hoạch trong 3 tháng liên tiếp thấp hơn so với mức giải ngân trung bình của cả nước phải chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM và Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, các đơn vị không được yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn thực hiện khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được quyết định đầu tư hoặc chưa được bố trí kế hoạch vốn, gây nợ đọng xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời phải tự cân đối nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án và báo cáo UBND Thành phố có biện pháp xử lý đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ động nhập số liệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố trước ngày 5 hằng tháng vào Hệ thống quản lý đầu tư công của Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm cơ sở đánh giá kết quả giải ngân và xem xét, bố trí kế hoạch vốn các đợt trong năm.

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn Trung ương của từng dự án đạt ít nhất từ 90% trở lên. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân kế hoạch trong 3 tháng liên tiếp thấp hơn so với mức giải ngân trung bình của cả nước thì phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động tìm kiếm, đề xuất nhà đầu tư và thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa đầu tư trong các ngành, lĩnh vực…

Thu Lê

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,439

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn