Thủ tục cấp Giấy chứng sinh với trẻ sinh ngoài cơ sở khám chữa bệnh

27/12/2019 14:49 PM

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 5975/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi quản lý chức năng của Bộ tại Thông tư 27/2019/TT-BYT.

Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân số-Kế hoạch hóa gia đình): Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn, bản đỡ đẻ.

(TTHC bị thay thế: Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn, bản đỡ đẻ:

- Bước 1: Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 27/2019/TT-BYT và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra.

- Bước 2: Trạm y tế có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh ban hành tại Phụ lục 01 của Thông tư 17/2012/TT-BYT.

Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được chia thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại Trạm y tế. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

- Bước 3: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại Trạm y tế tuyến xã.

Quyết định 5975/QĐ-BYT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 26/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,246

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn