10 trường được tổ chức thi tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

27/12/2019 11:24 AM

Đến thời điểm này, cả nước có 10 đơn vị được phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C qua khung 6 bậc

Công văn đồng ý của Bộ GD-ĐT gửi Trường ĐH Vinh về việc tổ chức thi

Bộ GD-ĐT vừa có công văn số 5615/BGDĐT-QLCL đồng ý cho Học viện An ninh nhân dân tổ chức thi đánh gia năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo đó, bộ đề nghị học viện này đăng tải công khai đề án tổ chức thi trên cổng thông tin điện tử của học viện và các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện nghiêm túc thông tư quy định của bộ về quy chế thi. Cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của bộ. Cần đảm bảo người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử chính thức của học viện. Học viện cũng cần báo cáo kế hoạch tổ chức thi, thời gian và địa điểm từng đợt thi, tổng hợp và đánh giá kết quả sau mỗi đợt thi gửi về bộ để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.

Cuối tháng 11 vừa qua, Bộ GD-ĐT cũng có công văn số 5110/BGDĐT-QLCL đồng ý cho Trường ĐH Vinh tổ chức kỳ thi này với những nội dung tương tự.

Đầu năm nay, Bộ GD-ĐT cũng thông báo danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Ở thời điểm đó, cả nước có 8 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Như vậy, tính đến thời điểm này cả nước có 10 cơ sở giáo dục ĐH được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định mới - khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Danh sách các đơn vị này gồm:

- Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

- Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế)

- Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội)

- Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)

- ĐH Thái Nguyên

- Trường ĐH Cần Thơ

- Trường ĐH Hà Nội

- Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

- Trường ĐH Vinh

- Học viện An ninh nhân dân

Trước đó, từ năm 2008, Quyết định 66 do Bộ GD-ĐT ban hành về quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành theo Khung ngoại ngữ 6 bậc đã thay thế Quyết định 177/1993 về chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C. Đến đầu năm 2014, Bộ tiếp tục ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm 3 cấp và 6 bậc. Sau đó, Bộ chỉ công nhận 10 cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên theo khung năng lực này.

Tháng 8.2017, trên cơ sở kết quả thanh tra phát hiện một số sai phạm trong việc ôn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, Bộ có văn bản yêu cầu tạm dừng việc tổ chức thi cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ ngoài nhà trường cho các đối tượng không phải là giáo viên dạy ngoại ngữ cho đến khi Bộ có quy định cụ thể.

Tháng 9.2017, Bộ ban hành Thông tư số 23 về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Để tổ chức kỳ thi này, các cơ sở đào tạo ĐH và CĐ nhóm ngành giáo viên phải xây dựng đề án tổ chức thi và công khai đề án trên trang thông tin điện tử của trường và Bộ. Trên là 10 đơn vị đầu tiên được thực hiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định mới này.

Hà Ánh

Theo Thanh niên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,759

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn